Nya domarutnämningar

2020-05-14

Anna Sjöman att vara lagman i Eksjö tingsrätt Lars-Åke Johansson att vara lagman i Sundsvalls tingsrätt Niklas Rundberg att vara hovrättslagman i Göta hovrätt Agneta Staff att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm Anna Svedjevik att vara rådman i Umeå tingsrätt Lisa Johansson Merovuo att vara rådman i Jönköpings tingsrätt Carolina Andersson att vara rådman i Värmlands tingsrätt Peter Krikström och Linus Videgren att vara rådmän i Lunds tingsrätt. Domarnämnden