Ny hovrättspresident i Hovrätten för Övre Norrland

2017-12-21

Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Erik Sundström till hovrättspresident i Hovrätten för Övre Norrland.

Erik Sundström är sedan år 2003 lagman i Lycksele tingsrätt. Dessförinnan var han hovrättsråd i Svea hovrätt. Under åren 1997–2000 arbetade han i Justitiedepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig och därefter som kansliråd. Han har även varit föredragande hos Riksdagens ombudsmän. Erik Sundström förordnades till hovrättsassessor 1994.

Erik Sundström tillträder som hovrättspresident den 3 april 2018.