Ny e-tjänst för digitala handlingar

2021-01-12

Syftet med e-tjänsten är att göra det möjligt att digitalt signera och skicka in olika ansökningshandlingar, fullmakter och andra handlingar i pågående mål. För att kunna använda tjänsten krävs e-legitimation.

Målet med e-tjänsten är bland annat att den ska bidra till en snabbare handläggning och service eftersom en sammanhållen elektronisk ansökan och betalning omgående når domstolen.

Om e-tjänsten

Den 1 januari 2021 träder en ny lagstiftning i kraft som bland annat gör det möjligt att lämna in en stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar digitalt (prop. 2019/20:189). För att möta de nya möjligheterna i den kommande lagstiftningen har Domstolsverket utvecklat en ny e-tjänst. Tjänsten är ett led i att höja servicen till medborgarna samt att underlätta för advokater och ombud att företräda sina klienter.

Vid driftsättningen har fokus på ansökningshandlingar lagts på mål- och ärendehantering vid tingsrätt. Arbete med vidareutveckling av e-tjänsten kommer att fortsätta efter lanseringen i januari och tjänsten kommer efter hand att byggas på med bättre stöd för användaren och ytterligare funktionalitet.

Signera och skicka handlingar digitaltTjänster och blanketter