Northvolt får tillstånd till batteritillverkning i Skellefteå

2018-06-07

Mark- och miljödomstolen har idag lämnat Northviolt AB tillstånd till etablering och drift av anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier m.m. i Skellefteå. Domstolen lämnade sitt tillstånd efter en ansökan från bolaget. Samtliga remissmyndigheter har ställt sig positiva till etableringen.

Tillståndet, som innefattar rätt att tillverka högst 35 000 ton litiumjonbatterier per år, högst 15 000 ton metalloxider per år samt grafitelektroder till nämnda litiumjonbatterier, är förenat med ett antal villkor och vissa frågor avseende bl.a. utsläpp till vatten och luft är under en prövotid av tre år föremål för ytterligare utredning innan slutlig ställningh kan tas.

Den ansökta verksamheten ska ha satts igång senast fem år från det att domen har vunnit laga kraft. Tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Senast ändrad: 2018-06-07