Nobel Center på Blasieholmen.

2018-12-11

Efter överklagande av motståndare till detaljplanen upphävde Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, den detaljplan för Nobel Center som beslutats av Stockholms stad. Mark- och miljödomstolens dom överklagades i sin tur av Stockholms stad till Mark- och miljööverdomstolen.

 

Stockholms stad har nu återkallat sitt överklagande. Mark- och miljööverdomstolen har därför avskrivit målet från vidare handläggning. Det innebär att mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står fast och gäller. Mark- och miljööverdomstolens beslut att avskriva målet kan inte överklagas.

Senast ändrad: 2018-12-11