Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Inte grovt förtal att kalla en åklagare för ”negeråklagare"

2018-10-24

 Malmö tingsrätt har idag frikänt en person som var åtalad för grovt förtal efter att i en intervju ha kallat en åklagare för ”negeråklagare”. Tingsrätten understryker att uttalandet är mycket kränkande och i vissa fall kan vara straffbart som hets mot folkgrupp eller förolämpning. Med de värderingar som finns i dagens samhälle är det dock inte ett uttryck som gör att omgivningen missaktar den s...

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten

2018-10-24

 Södertörns tingsrätt har idag dömt den huvudåtalade fotografen och regissören för grov skadegörelse för graffittisprayningen av en utomhusbassäng i Hägersten den 11 september 2016. Tingsrätten har bestämt straffet till villkorlig dom med dagsböter. Hen ska också betala skadestånd till Stockholms kommun med 280 860 kr och ränta.

Share Öppna i ny flik

Dom flyttad

2018-10-23

 Domen i målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten har flyttats till den 24 oktober 2018 kl. 11.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten häver häktningsbeslut efter lång häktningstid

2018-10-23

 Hovrätten har i dag beslutat att häva häktningen av en man som varit frihetsberövad misstänkt för grova bedrägerier och grova bokföringsbrott efter 17 månader i häkte.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt slutar använda fax

2018-10-22

 Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheten via telefax.

Share Öppna i ny flik

Nacka tingsrätt byter postadress den 23 oktober 2018

2018-10-19

 Ny postadress fr.o.m. den 23 oktober 2018 är Nacka tingsrätt Box 69, 131 07 Nacka.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer 18-årig man för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik

2018-10-19

 Hovrätten för Övre Norrland har idag dömt den 18-årige mannen för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik den 24 december 2017. Hovrätten har bestämt påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandling

2018-10-19

 Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om resning

2018-10-19

 Ansökan om resning i Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 937-11 (HFD:s mål nr 182-12) angående tobaksskatt samt skattetillägg.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen beviljar resning i ett mål om betalningsföreläggande

2018-10-19

 En person förpliktades i ett mål om betalningsföreläggande att betala ett kapitalbelopp och ränta. Trots att kvinnan aldrig motsatte sig föreläggandet har Högsta domstolen nu undanröjt utslaget i målet, eftersom borgenären ansågs ha bedrivit en otillbörlig verksamhet.

 
Warning1