Mark- och miljödomstolen ändrar tiden för att lämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

2017-12-05

Den 26 oktober avslutades huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet. Mark- och miljödomstolen meddelade då att domstolen kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 20 december.

Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att domstolens yttrande kommer att överlämnas till regeringen den 23 januari 2018 och vara tillgängligt på domstolens kansli samma dag från kl. 11.00. Adress: Nacka tingsrätt, Augustendalsvägen 20, Nacka strand

Mer information

Domstolen återkommer med mer information inför att yttrandet överlämnas till regeringen.

För att ta del av handlingar i mål M 1333-11, kontakta mark- och miljödomstolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00. Information om målet finns även på Nacka tingsrätts webbplats, se Uppmärksammade mål. Pressmeddelanden och information publiceras löpande på webbplatsen.

Senast ändrad: 2017-12-05