Mari Andersson tf kammarrättspresident

2020-09-10

Anställningen som tf kammarrättspresident är från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 april 2021 eller den tidigare dag som en ordinarie president för kammarrätten tillträder sin anställning.