Man döms för misshandel i livsmedelsbutik

2023-05-03

I februari i år befann sig 34-åringen i en livsmedelsbutik på Tågaborg i Helsingborg. Efter att ha varit närgången mot en 8-årig flicka som han inte kände började han plötsligt angripa personer i butiken med slag och sparkar.

34-åringen var vid tillfället påverkad av narkotika och enligt honom själv var han övertygad om att flickan var i fara. Alla runt omkring utgjorde ett hot och han ville skydda flickan.

Tingsrätten har kommit fram till att mannen är skyldig till sex fall av misshandel, varav ett grovt. 34-åringen har begärt att bli frikänd på grund av att han trodde att han handlade i nödvärn. Rätten har dock bedömt att även om han trodde att personerna i butiken utgjorde ett hot mot flickan så framstår hans våldsamma angrepp som uppenbart oförsvarliga. Däremot frikänner tingsrätten honom för ofredandet mot den 8-åriga flickan.

– Vi har full förståelse för att händelsen var mycket obehaglig för flickan. Däremot kan hans agerande, i den verklighetsuppfattning han befann sig i, inte anses ha varit uppenbart oförsvarligt, säger rättens ordförande Mathilda Rolfson.

Brottens straffvärde motsvarar enligt tingsrätten fängelse i 2 år och 4 månader. Enligt ett läkarutlåtande från Rättsmedicinalverket begick 34-åringen gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vid tidpunkten för undersökningen bedömdes han inte längre lida av en allvarlig psykisk störning. Eftersom 34-åringen inte längre lider av en allvarlig psykisk störning kan han inte dömas till rättspsykiatrisk vård. Under sådana förhållanden krävs enligt lag synnerliga skäl för att påföljden ska kunna bestämmas till fängelse.

– Vi har kommit fram till att det inte föreligger synnerliga skäl och kan därför inte bestämma påföljden till fängelse. I stället blir straffet skyddstillsyn med föreskrift om att den tilltalade ska genomgå behandling, säger rättens ordförande Mathilda Rolfson.

34-åringen ska betala sammanlagt drygt 240 000 kronor i skadestånd till de personer han anföll, inklusive till flickan eftersom han gått med på att göra det.

Rätten är enig.