M 5375-14 och M 5431-14

2018-03-13

Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling i målet om SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott på Gotland (mål nr M 5375-14) den 21—22 maj 2018.

Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling i  målet om Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotlands (mål nr M 5431-14) den 23—24 maj 2018.

Huvudförhandlingarna hålls i Visby.

Senast ändrad: 2018-03-13