Lokala ordningsföreskrifter om penninginsamling (det s.k. tiggerimålet)

2018-12-14

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 17 maj 2018 prövningstillstånd i ett mål (mål nr 2149-18) som gäller frågan om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. Avgörande i målet kommer att meddelas måndagen den 17 december 2018 kl. 10.00. Så snart avgörandet är expedierat kommer det att publiceras på denna webbplats.