Livstids fängelse för folkmord i Rwanda

2018-06-27

Under folkmordet i Rwanda som pågick under perioden april–juli 1994 dödades cirka 800 000 människor. Tingsrätten har funnit det bevisat att den åtalade medverkat i flera attacker i ett område i sydvästra Rwanda där människor dödats och skadats, bland annat i en attack mot en skola där hundratals människor som sökt skydd dödades.

Tingsrätten har inte funnit det bevisat att den åtalade har medverkat i de våldtäkter som gjorts gällande i målet och inte heller att han gjort sig skyldig till dödande i den omfattning som påståtts.

Tingsrätten har prövat den åtalades invändning om att utredningen är politiskt styrd av den rwandiska regimen. Vid prövningen har tingsrätten funnit att det inte har förekommit någon otillbörlig påverkan på förhörspersonerna. Bedömningen har även innefattat att den åtalade har vittnat mot den rwandiska regimen i ett flyktingspionagemål vid Örebro tingsrätt.

De brottsliga handlingarna har bedömts som folkmord eftersom de skett i syfte att helt eller delvis förgöra folkgruppen tutsi. Vidare har handlingarna bedömts som svåra överträdelser mot regler i internationell humanitär rätt. Den åtalade har därför även dömts för grovt folkrättsbrott.

Straffet har bestämts till livstids fängelse.

Tingsrätten har även dömt ut skadestånd till 16 brottsoffer i Rwanda med tillämpning av rwandisk rätt. Skadestånden avser ersättning för brott de utsatts för eller förlust av anhöriga. Beloppen varierar mellan 2 500 000 och 10 000 000 rwandiska franc.

Senast ändrad: 2018-06-27