Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kravet på deltagande vid genomförande av en sexuell handling

2018-12-21

 En man hade åtalats för försök till sexuellt övergrepp mot barn för att han hade försökt förmå målsäganden att onanera i ensamhet, filma detta och sedan skicka videosekvensen till honom. Högsta domstolen har funnit att ordalydelsen av straffbestämmelsen förutsätter att gärningsmannen på något sätt deltar under den delen av händelseförloppet som kvalificerar handlingen som sexuell. Åtalet har...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar mål om sexuellt ofredande

2018-12-21

 En man har tagit med sin hand på en kvinnas lår. Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall kan en sådan handling vara straffbar som sexuellt ofredande. Högsta domstolen har i detta fall funnit att handlingen inte utgjorde ett sexuellt ofredande.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-12-21

 Regeringen har 20 december 2018

Share Öppna i ny flik

Grov våldtäkt mot barn

2018-12-21

 Halmstads tingsrätt har idag dömt en 45-årig man från Halmstad för grov våldtäkt mot barn vid två tillfällen och barnpornografibrott till fängelse fem år.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner från åtal för flera fall av sexuellt ofredande

2018-12-21

 I en dom som meddelats i dag frikänner hovrätten en man som varit åtalad för sexuellt ofredande riktat mot nio målsägande, som alla varit inskrivna vid den trafikskola som mannen drev i Falköping. Skaraborgs tingsrätt hade dessförinnan dömt mannen för vissa av de åtalade gärningarna och frikänt honom från andra. Åklagaren, målsägandena och den åtalade mannen överklagade tingsrättens dom till...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer de fleråriga fängelsestraffen för huvudmännen i assistansmålet

2018-12-21

 Malmö tingsrätt dömde den 1 augusti 2018 två män och två kvinnor som ansågs vara huvudmän för grova bidragsbrott till fängelse i mellan tre och tre och ett halvt år. Det var den första av två rättegångar i ett mål där åklagarna har påstått bidragsbrottslighet beträffande assistansersättning. Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens straff mot huvudmännen.

Share Öppna i ny flik

Grov förskingring

2018-12-21

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett brottmål rörande förskingring och grov förskingring. En 50-årig man, som blivit häktad i sin utevaro, döms för grov förskingring vid nio tillfällen och förskingring vid 11 tillfällen som begåtts under åren 2009-2017 mot ett tiotal olika personer, mestadels privatpersoner.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt och avkastningsskatt

2018-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked eftersom ett svar inte ansågs vara av vikt för sökanden och det inte heller kommit fram att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål gällande tre mord

2018-12-20

 Tingsrätten har hållit huvudförhandling i målet den 17 samt 19 december 2018. Tingsrätten har idag beslutat att inhämta ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjöfartsstöd

2018-12-20

 Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även fråga om nationella domstolars roll vid tillämpning av de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd.