Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2017-12-13

 Fråga om en utfästelse om avgångspension, att utbetalas fram till 65 års ålder och under kortare tid än tre år, ryms inom det skattemässiga begreppet allmän pensionsplan och därmed uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring. (Mål nr 4815--4816-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3014--3015--16).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2017-12-13

 Ansökan om rättsprövning rörande förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.

Share Öppna i ny flik

Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning

2017-12-13

 Migrationsöverdomstolen bifaller överklaganden angående förlängning av uppehållstillstånd för arbete eftersom anställningsvillkoren har varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2017-12-13

 Regeringen har den 13 december 2017

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2017-12-12

 I veckans inlägg skriver rådmannen Karin Påle Bartes om tingsrättens ordningsvakter.

Share Öppna i ny flik

Vid växelvis boende ska vårdnadshavarna bestämma förskoleplacering tillsammans

2017-12-12

 En stadsdelsnämnds beslut att bevilja förskoleplacering utan båda vårdnadshavarnas godkännande underkänns av Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten delar därmed förvaltningsrättens bedömning att beslut om placering i förskola för barn med växelvis boende måste fattas gemensamt av vårdnadshavarna.

Share Öppna i ny flik

Europakonventionen kan ge rätt att slippa flytta från LSS-boende

2017-12-12

 En man med funktionsnedsättning som bott i en LSS-bostad i mer än 20 år har enligt europakonventionen rätt till respekt för sitt hem. Mannen är mycket känslig för förändringar. Kammarrätten bedömer att han inte får goda levnadsvillkor om han måste flytta. Han får därför rätt att bo kvar.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i mål om grovt insiderbrott med anknytning till ett Växjöföretag

2017-12-12

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat fällande domar för insiderbrott.

Share Öppna i ny flik

Friande dom för skjutningnen utanför McDonald’s den 17 maj

2017-12-12

 Den åtalade 34-åringen frikänns från åtalet för försök till mord. Tingsrätten finner det bevisat att den tilltalade befunnit sig på platsen vid skjutningen. Men det finns minst en alternativ gärningsman och det går inte att fastställa att det var den tilltalade som sköt.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i HQ-tvistemålet den 14/12 kl. 11:00

2017-12-12

 Tingsrätten har hållit huvudförhandling i det s.k. HQ-tvistemålet. Förhandlingen pågick mellan den 8 november 2016 till den 20 juni 2017. Tingsrättens dom meddelas på torsdag den 14 december 2017 kl. 11:00.