Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg får påbörjas

2018-05-14

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag beslutat att tillståndet för anläggande av järn­vägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk, dvs. att projektet får påbörjas, utan hinder av att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har vidare gett prövningstillstånd beträffande ett villkor om buller men inte beträffande övriga frågor.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätt polisanmäler f.d. nämndeman

2018-05-09

 Eskilstuna tingsrätt har polisanmält en f.d. nämndeman på grund av misstanke om att den f.d. nämndemannen oriktigt begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst med anledning av uppdraget som nämndeman.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-05-09

 Saken i målet är uppehållstillstånd m.m. Migrationsdomstolens dom att bevilja ett tidsbegränsat tillstånd kan därför inte överklagas av Migrationsverket när verket endast överklagat tillståndstiden och anser att domstolen har beviljat en tillståndstid för ett uppehållstillstånd som är längre än vad lagen medger. Skäl för resning har inte heller ansetts föreligga.

Share Öppna i ny flik

En person alltjämt häktad för misstanke om förberedelse till terroristbrott samt finansiering av viss brottslighet

2018-05-09

 Solna tingsrätt har vid en omhäktningsförhandling idag beslutat om fortsatt häktning av en de personer som är misstänkt för förberedelse till terroristbrott.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en person för ohörsamhet mot ordningsmakten i anslutning till Bokmässan i Göteborg

2018-05-09

 Tingsrätten har i dag dömt en företrädare för Nordiska motståndsrörelsen för ohörsamhet mot ordningsmakten och våldsamt motstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom gällande dubbelmordet i Mantorp

2018-05-09

 Linköpings tingsrätt har idag meddelat dom i brottmålet gällande dubbelmordet i Mantorp.

Share Öppna i ny flik

Tre ungdomar döms för människorov och grov misshandel

2018-05-09

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt de fyra ungdomar som stått åtalade för att ha fört bort en 14-årig pojke från sin skola och därefter utsatt honom för våld. Tre av ungdomarna döms för människorov, mindre grovt brott, samt för grov misshandel och en av dem döms även för övergrepp i rättssak, medan den fjärde döms för olaga frihetsberövande för sin delaktighet vid bortförandet.

Share Öppna i ny flik

Har kunden alltid rätt?

2018-05-08

 Läs rådmannen Marcus Isgrens blogginlägg om konsumenträtt på domarbloggen!

Share Öppna i ny flik

18 års fängelse för mordförsök med yxa

2018-05-08

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en man angripit och skadat sin före detta fru genom att hugga en yxa flera gånger mot hennes huvud och överkropp.

Share Öppna i ny flik

VD för bolag som anställt skogsarbetare från Kamerun inte skadeståndsskyldig för uteblivna löner

2018-05-08

 Hovrätten för Övre Norrland har idag fastställt tingsrättens dom angående talan om skadestånd mot VD:n för ett aktiebolag som anställt arbetskraft för skogsplantering från Kamerun.