Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Örebro tingsrätt meddelar dom i mål om grovt narkotikabrott i Kumla

2018-10-03

 Domen avser det som i media benämnts som ”Kumla-nätverket”.

Share Öppna i ny flik

Nytt blogginlägg om Fentanylmålet

2018-10-02

 Idag skriver domaren Kajsa Hällje om det s.k. fentanylmålet som är ett av tingsrättens mest uppmärksammade mål under året.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-10-02

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Riksrevisionen. Högsta förvaltningsdomstolen har i målet funnit att sekretess inte hindrar att den begärda handlingen lämnas ut.

Share Öppna i ny flik

Strängare straff för våldtäkt med ny lag

2018-10-02

 Hovrätten för Övre Norrland har idag för första gången använt den nya bestämmelsen om våldtäkt, som började gälla den 1 juli 2018. Hovrätten dömer en 33-årig man till fängelse i två år och tre månader för en våldtäkt i Boden den 2 juli. Han ska också betala 115 000 kr i skadestånd till målsäganden.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2018-10-02

 Fråga om ett beslut om ersättning för resekostnader i samband med sjukhusvård avser en civil rättighet enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och därför ska kunna bli föremål för domstolsprövning. (Mål nr 17-18, Kammarrätten i Jönköpings mål 2309-15).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-10-01

 Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänslagen

2018-10-01

 Fråga om hur beräkningen av kostnaden för radio- och TV-avgift ska göras vid bestämmande av minimibelopp enligt 8 kap. 7 § och 8 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). (Mål nr 1626-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7576-17).

Share Öppna i ny flik

Information om presskonferens i samband med att dom i målet gällande åtalet mot den person som i media benämns som "Kulturprofilen" meddelas

2018-10-01

 Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 1 oktober 2018 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Information about the press conference in connection with the judgement regarding "The Culture Profile"

2018-10-01

 ?The District Court will hold a press conference when the judgement is delivered on 1 October 2018 at 11.00 am.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om graviditetspenning

2018-10-01

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat om graviditetspenning ska utbetalas för samtliga dagar under en viss period eller bara för de dagar då den gravida inte har kunnat arbeta.

 
Warning1