Information om den fortsatta huvudförhandlingen i Huskvarnamålet

2018-11-29

 

Huvudförhandlingen planeras fortsätta den 30/11, 4/12, 5/12, 7/12 och 13/12. Den första dagen ägnades huvudsakligen åt åklagarnas sakframställan, innebärande att de lade fram den skriftliga bevisningen som angetts i åtalet och bevistalan.

 

Den 30/11 är huvudsakligen reserverad för förhör med 14-åringen och den 4/12 med 16-åringen. Eventuellt kommer videouppspelningar av förhör under förundersökningen med förhörspersoner under 15 år att läggas fram. Den 5/12 är vikt för uppspelningar av sådana förhör. Den 7/12 planeras ett större antal vittnen att höras, bl.a. läkare och rättsläkare. Den sista dagen den 13/12 är avsikten att en närstående till den avlidne ska höras via videolänk från Rumänien och ytterligare några vittnen. Därefter kommer personalia att genomgås. Slutligen kommer åklagaren, målsägandebiträdet och försvararna att plädera, dvs. ge sin syn på hur domstolen bör döma i målet.

 

Efter avslutad huvudförhandling kommer pressmeddelande att publiceras på domstolens hemsida med ny information.

 

Senast ändrad: 2018-11-29
 
Warning1