Inbjudan till advokater att anmäla intresse för helgberedskap

2018-09-13

Anmälan ska vara tingsrätten tillhanda senast den 1 november 2018, se mer i bifogad inbjudan.