I dag tar Morgan Johansson emot förslag om skarpare terrorlagstiftning

2017-09-27

I dag onsdag den 27 september kl. 14:30 tar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson emot ett betänkande med förslag som utökar kriminalisering av handlingar kopplade till terrorism. Förslagen presenteras av den särskilda utredaren Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten.