Huvudförhandlingen avslutad i det så kallade Parakkafallet

2020-02-28

Dom i målet kommer att meddelas den 5 mars 2020 kl. 14.00.

Hovrätten beslutade efter huvudförhandlingens slut att de tre tilltalade ska vara fortsatt häktade till dess att dom meddelas eller annat beslutas.