Huvudförhandling inledd i Huskvarnamålet

2018-11-28

?Tingsrätten har idag efter att åklagaren läst upp åtalet och bevistalan samt målsägandebiträdet framställt skadeståndsanspråk från anhöriga till den avlidne 48-årige utländske medborgaren fattat beslut om att målet ska handläggas inom stängda dörrar. Detta innebär att media och åhörare inte får närvara. Rätten har tillåtit anhöriga till den tilltalade 16-åringen och den 14-åring som är före­mål för bevis­talan att närvara liksom företrädare för socialtjänsten eftersom detta kan antas bli till nytta.

 

Senast ändrad: 2018-11-28
 
Warning1