Huvudförhandling i stort narkotikamål avslutad

2021-06-23