Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn via nätet m.m. - B 765-17 vid Borås tingsrätt

2018-12-04

 

Borås tingsrätt avslutade i dag den 4 december 2018 ett omfattande mål gällande misstanke om olika former av sexuella övergrepp mot barn m.m. där brotten huvudsakligen skett via sociala medier som Snapchat och Yellow (numera Yubo). Tingsrätten har vid överläggning funnit att det har presenterats övertygande bevisning om att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett stort antal olika former av sexuella övergrepp mot barn. I målet har sedan tidigare inhämtats ett läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Utifrån den utredningen har det uppkommit fråga om den tilltalade har begått de åtalade gärningarna under en allvarlig psykisk störning och om det finns medicinska förutsättningar för att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap 3 § brottsbalken med eller utan särskild utskrivningsprövning, samt frågan om fängelseförbud. Tingsrätten har därför förordnat att den tilltalade ska genomgå en läkarundersökning enligt 1 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning för att ha underlag för att kunna bestämma påföljd i målet. Fortsatt huvudförhandling kommer att hållas vid Borås tingsrätt onsdag den 9 januari 2019 kl. 11.00.

 

Den tilltalade ska kvarbli i häkte. 

 

 

 

För mer information kontakta:

 

Thomas Andersson

 

Rådman

 

033-17 70 14

  

Marie Sobilius

 

Rådman

 

033-17 70 34

 

Senast ändrad: 2018-12-04