Huvudförhandling i mål om bl.a. mord, grov misshandel och människorov

2018-09-13

En mindre del av åklagarens sakframställning kan komma att hållas inom stängda dörrar.

 

Vid förhandlingens början den 21 september kommer personal från tingsrätten att finnas på plats från kl. 8.30 för att anvisa platser och hjälpa representanter från media.

 

För mer information kontakta:

 

Lars Bjurstam

Lagman

0522 – 65 71 21

 

Marcus Karner

Tingsfiskal

0522 – 65 71 42

 

Ingela Pettersson

Handläggarchef

0522 – 65 71 48

 

Mira-Liv Atie

Tingsnotarie

0522 – 65 71 35

 

Bifogade filer: B 3258-17 HUF plan Senast ändrad: 2018-09-13