Huvudförhandling i mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger

2018-03-28

En mindre del av åklagarens sakframställning kan komma att hållas inom stängda dörrar. Tingsrätten har planerat att förhandlingen ska pågå i tre salar, huvudsalen där rätten och parterna kommer att sitta, en sidosal för media och en sidosal för övriga åhörare som vill följa förhandlingen.

Vid förhandlingens början den 4 april kommer personal från tingsrätten att finnas på plats från kl. 8.30 för att anvisa platser och hjälpa representanter från media.

Bifogade filer: Huvudförhandlingsplan Senast ändrad: 2018-03-28