Huvudförhandling i det mål som i media benämns som "barnläkarmålet" inleds den 20 september

2018-09-14

Förhandlingen hålls i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm och inledningsvis i sal 37.   

Utgångspunkten är att den första huvudförhandlingsdagen kommer att vara offentlig. Därefter kommer rätten att ta ställning till om det finns skäl att förordna om stängda dörrar avseende övriga delar av förhandlingen eftersom målet rör misstänkta sexualbrott. Om rätten beslutar om stängda dörrar finns det inte möjlighet att följa huvudförhandlingen som åhörare.  

Domare i målet kommer att vara rådmannen Marianne Gauffin, ordförande, rådmannen Thomas Wallén samt fyra nämndemän. 

Beställning av handlingar i måletKopior av handlingar kan mot avgift beställas via e-poststockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggaren Sandra Jansson och tingsnotarien Klara Lundh.

Senast ändrad: 2018-09-14