Hovrätten fastställer livstidsdomen mot den man som mördade sin före detta flickvän i Forsa utanför Hudiksvall

2018-05-17

?I målet blev utrett att mordet begicks under natten den 14 maj 2017 på den gård som mannen bodde på. Vidare att mannen befunnit sig på gården vid denna tid och varit vaken, att gärningspersonen borde haft god kännedom om gården och föremålen på gården, att gärningspersonen velat dölja en blodpöl på gårdsplanen, att en silvertejprulle som använts för att linda runt skottkärran i vilken den döda kroppen placerats, hittats inne i bostadshuset där endast den dömde mannen varit under senare delen av natten, att han varit vaken på natten och under tiden kl. 00:00-07:20 enligt en stegräknare i hans mobiltelefon gått en sträcka på drygt 3,5 km samt att en jacka som mannen enligt vittnesuppgifter haft på sig på lördagskvällen eldats upp och att den hammare som användes för att döda kvinnan hade eldats tillsammans med textilier. Sammantaget ansåg tingsrätten att det inte gick att dra någon annan slutsats än att det var mannen som bodde på gården som var gärningsman. Hovrätten delar tingsrättens bedömningar och slutsats.

Tingsrätten dömde samtidigt mannen för misshandel vid sju tillfällen, olaga tvång samt olaga hot vid sex tillfällen, samtliga brott riktade mot den dödade kvinnan. Hovrätten gör i den delen en annan bevisvärdering än tingsrätten och anser att kvinnans dagboksanteckningar inte ensamma kan ligga till grund för en fällande dom utan anser att uppgifterna i dagboksanteckningarna måste vinna stöd av annan bevisning för att gärningen ska kunna anses styrkt. Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom på så sätt att hovrätten frikänner mannen från misshandel vid ett tillfälle och olaga hot vid fem tillfällen.

I likhet med tingsrätten fann hovrätten att omständigheterna vid gärningen var synnerligen försvårande på grund av att brottet riktades mot en kvinna som gärningsmannen hade haft en längre, nära relation till, att strypande våld utövats samt en hammare använts i stor utsträckning mot kvinnans huvud och kropp, att gärningen inneburit att kvinnan känt dödsångest och att han bundit fast kroppen vid en skottkärra och sänkt den i den närliggande sjön.

Ordföranden i hovrätten var skiljaktig och ville bestämma straffet till fängelse 18 år.

Bifogade filer: Pressmeddelande (pdf-format) Senast ändrad: 2018-05-17