Frikännande dom mot samtliga åtalade i målet om grov våldtäkt i Fittja

2017-12-19

I domen riktar tingsrätten kritik mot den utredning som åtalet bygger på.

– Alla parter har varit överens om att utredningen haft brister. Under förhandlingen har det blivit tydligt att den grund som åtalet bygger på sviktar menar ansvarig domare chefsrådmannen Erica Hemtke.

– Den bevisning som åklagaren har lagt fram vid huvudförhandlingen räcker helt enkelt inte för att någon ska kunna dömas. De uppgifter som målsäganden har lämnat går inte ihop och hennes uppgifter får inte heller stöd av annan bevisning, säger Erica Hemtke.

Här finns en sammanfattning av domen.

Handlingar kan beställas vid kontakt med tingsrätten (avd1): genom att kontakta domstolshandläggaren Emma Craftman på mailadressen sodertorns.tingsratt.avdelning1@dom.se eller genom telefon 08-561 661 68.

Tingsrättens dom tillhandahålls på begäran kostnadsfritt per e-post. 

Den som vill få en papperskopia/utskrift av domen debiteras enligt 16 § avgifts­för­ordningen (1992:191). Domen omfattar 121 sidor och avgiften uppgår till 272 kr.

Senast ändrad: 2017-12-19