Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två dömda för försök till grovt rån

2017-12-19

 Tingsrätten har idag, den 19 december 2017, meddelat dom i ett mål om försök till mord och försök till grovt rån.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom mot samtliga åtalade i målet om grov våldtäkt i Fittja

2017-12-19

 Södertörns tingsrätt har idag meddelat en friande dom mot de fem män som åtalats för grov våldtäkt respektive medhjälp till grov våldtäkt i Fittja sommaren 2016. Eftersom männen har frikänts har de inte heller dömts att betala skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för cigarettfabrik i Vedum

2017-12-19

 Alen Daglica, Cemal Deniz och Sevat Rodoplu döms idag för grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Männen har befattat sig med drygt 15 miljoner cigaretter samt stora mängder röktobak. Cigaretterna och tobaken har bedömts som punktskatte- och mervärdesskattepliktiga varor. Undandragen skatt och avgifter till staten beräknas uppgå till 54 miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Utredare presenterar förslag – arbetskraftsinvandrare ska få stanna i Sverige trots mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd

2017-12-19

 Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har i dag tagit emot förslag som ska möjliggöra för arbetskraftsinvandrare från tredjeland att stanna i Sverige för fortsatt arbete, trots att arbetsgivaren under tidigare tillståndsperioder begått vissa mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Nedlagda förundersökningen mot Paolo Macchiarini kommer granskas igen

2017-12-19

 Den 12 oktober 2017 beslutade åklagarna att lägga ned förundersökningen om uppmärksammade operationer på Karolinska Universitetssjukhuset. Nu har två personer via målsägandebiträdet begärt att få sina ärenden överprövade.

Share Öppna i ny flik

Sommarnotarie 2018

2017-12-18

 Som sommarnotarie hos oss inleder du med en praktikperiod under våren. Praktiken ingår i juristutbildningen och är vanligen ca tio veckor. Som sommarnotarie arbetar Du sedan under sex veckor.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2017-12-18

 Fråga om utbetalning av assistansersättning till en försäkrad kan vägras på grund av att den anlitade assistansanordnaren inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 6518-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7640-16).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

2017-12-18

 Fråga om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen genom föreskriften i 2 kap. 13 § IAFFS 2014:5 avseende beräkning av dagsförtjänst har gått utöver bemyndigandena att meddela föreskrifter i 13 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 27 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 5230-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6258-16).

Share Öppna i ny flik

Nio personer döms för våldsamt upplopp vid NMR-demonstration

2017-12-18

 Tingsrätten dömer de nio personer som åtalats för våldsamt upplopp i samband med Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017

Share Öppna i ny flik

Dom i stort mål om ungdomsrån

2017-12-18

 Tio unga män i åldrarna 15-18 år döms för delaktighet i omfattande rånbrottslighet. Beroende på männens åldrar och graden av inblandning i brottsligheten varierar påföljderna från sluten ungdomsvård i åtta månader till ungdomstjänst i 110 timmar. De tilltalade och deras vårdnadshavare ska betala skadestånd för kränkning, sveda och värk och ekonomiska förluster till brottsoffren.