Friande dom mot samtliga tilltalade i insidermål

2018-04-16

Stockholms tingsrätt har idag meddelat en friande dom mot samtliga de tilltalade som varit åtalande för grovt insiderbrott och obehörigt röjande av insiderinformation gällande bolaget Scandinavian Enviro Systems AB (SES) i december 2017 och januari 2018.

Det aktuella målet har i huvudsak varit ett s.k. indiciemål. Tingsrätten har inte funnit utredningen tillräcklig för att meddela en fällande dom.

   

B 1341-18, avdelning 2