Friande dom för samtliga tilltalade i mål om ekonomisk brottslighet

2018-06-28

I målet har åklagaren påstått att ett bolag i spelbranschen under åren 2009 till 2015 underlåtit att bokföra intäkter om sammanlagt drygt 110 miljoner kr. Tingsrätten har funnit att åklagaren inte har kunnat bevisa att det förekommit intäkter i bolaget som inte har bokförts. Enligt tingsrätten har åklagaren inte heller visat att bokföringen och skatteredovisningen i övrigt skulle vara bristfällig på något sätt som kan leda till att de tilltalade ska dömas för de åtalade gärningarna. Tingsrätten har därför friat samtliga sju tilltalade i målet.

Senast ändrad: 2018-06-28