Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer 18 av 24 personer som åtalats för omfattande spritsmuggling

2017-11-27

 Tre huvudåtalade i målet döms till längre fängelsestraff för organiserad smuggling av alkohol vid bussresor från Tyskland till Sverige.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Luleå fastställer beslut om licensjakt efter varg

2017-11-27

 Förvaltningsrätten i Luleå har i dag meddelat dom i fem mål, som gäller licensjakt efter varg i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden, vilket innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt på totalt 22 vargar tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden den 2 januari 2018 till och med den 15 februa...

Share Öppna i ny flik

Lexbase aktualiseras inom ramen för metoo-kampanjen ”Vill regeringen skydda kvinnorna eller kapitalet?”

2017-11-27

 Lexbase aktualiseras inom ramen för metoo-kampanjen ”Vill regeringen skydda kvinnorna eller kapitalet?”

Share Öppna i ny flik

Ahmad Qadan folkbokförd i Arlöv döms för terroristbrott

2017-11-27

 Malmö tingsrätt dömde i februari 2017 34-åriga Ahmad Qadan för brott mot lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen) och bestämde straffet till sex månaders fängelse. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

18 personer döms för organiserat spritsmuggling

2017-11-27

 Dom tre huvudåtalade i målet Dzelal Trbovic, Hajrudin Mujasevic samt Admir Osmic döms till längre fängelsestraff för organiserad smuggling av alkohol vid bussresor från Tyskland till Sverige.

Share Öppna i ny flik

Åklagare utreder skrotning av svenska fartyg i Indien

2017-11-27

 I media har det de senaste dagarna rapporterats om två svenskägda fartyg som transporteras för skrotning på en strand i Indien. Det kan handla om otillåten avfallstransport där själva fartygen utgör avfallet.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har i plenum avgjort en fråga om skadeståndsberäkning vid bl.a. kränkning.

2017-11-24

 Högsta domstolen har i plenum tagit ställning till om ersättning för kränkning respektive sveda och värk ska bestämmas efter de principer som gällde vid gärningen eller efter de principer som gäller vid bedömningstillfället.

Share Öppna i ny flik

SAAB-rättegången i hovrätten

2017-11-24

 Fredagen den 1 december inleds huvudförhandling i mål B 2742-17 vid hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Byggandet av ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby kan starta

2017-11-24

 Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Share Öppna i ny flik

2017-11-24 Mark- och miljödomstolens dom

2017-11-24

   Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.   Landstingets ansökan om miljötillstånd   Bakgrunden till ansökan ä...