Förtroendet för Sveriges Domstolar fortsätter öka

2020-10-08

- Mot bakgrund av att domstolarna, precis som hela samhället i övrigt, påverkats av pandemin är det mycket glädjande att domstolarna har klarat sin uppgift med högt och till och med ökande förtroende. Det är mycket viktigt att de för demokratin centrala funktionerna har medborgarnas förtroende, säger Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén.

Undersökningen visar därmed att förtroendet för domstolarnas sätt att bedriva sitt arbete i princip ligger på samma nivå som 2019, då det låg på 38 procent. Trenden är fortsatt uppåtgående. Under 2018 låg förtroendet på 36 procent. Datainsamlingen gjordes mellan januari-april i år, en period där domstolarnas verksamhet började påverkas av pandemins effekter.

Domstolarna följer därmed trenden som helhet inom rättsväsendet som också har en svagt ökande trend.

Även bemötandet i domstolen har blivit bättre. Av de som medverkat i en rättegång så uppger 58 procent att de är nöjda med bemötandet, en ökning från 2019 då andelen låg på 52 procent.

Det görs flera andra förtroendemätningar. SOM-institutets Svenska trender visar på en stabil trend senaste åren där förtroendet för domstolarna legat på samma nivå tre år i rad.

I Medieakademins mätning av Kantar/Sifo har förtroende ökat något senaste åren och domstolarna hamnar på tredje plats i rankningen av samhällsinstitutioner.

Nationella trygghetsundersökningen 2020 (Brå)https://www.bra.se/