Företagshemligheter

2018-11-09

Kärande i målet är två tyska bolag som ingår i den tyska multinationella koncernen Weinig Group (Weinig-koncernen). Svarande är två tidigare anställda, konstruktionschef och utvecklingschef, vid Waco Jonsereds AB i Halmstad (Waco), som sedan 1992 ingått i Weinig-koncernen, och deras år 2015 nybildade bolag WS-System AB. Wacos verksamhet var inriktad på konstruktion och tillverkning av bandsågar och hyvlar till träförädlingsindustrin. På våren 2015 beslutade Weinig-koncernen att flytta Wacos verksamhet till Tyskland. Samtliga anställda vid Waco sades då upp från sina anställningar. Wacos tidigare konstruktionschef och utvecklingschef bildade ett nytt bolag, WS-System. I det nybildade bolaget utvecklade de en ny bandsåg som i början av år 2016 levererades till en kund i Tyskland. Med påstående om att de två nämnda personerna under sina anställningar kopierat företagshemligheter hos Waco som de sedan röjt och utnyttjat i det nya bolaget WS System riktade Weinig-koncernens bolag en talan mot dem vid Halmstads tingsrätt om bl.a. vitesförbud och skadestånd.

 

Tingsrätten har efter en prövning av målet funnit att de tyska bolagen inte förmått styrka sina påståenden om att svarandena gjort intrång i och utnyttjat deras företagshemligheter. Käromålet har därför lämnats utan bifall. De tyska bolagen har förpliktats att ersätta svarandena för rättegångskostnader.

 

Ansvariga domare: Lagmannen Pia Johansson och rådmännen Elisabeth Karlén och Joakim Hugoson     

Senast ändrad: 2018-11-09