Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stefan Adolfsson döms för barnvåldtäkter

2017-11-10

 55-åriga Stefan Adolfsson våldtog och smygfilmade sin styvdotter. Han döms nu till sex års fängelse av Örebro tingsrätt. Flickan blev våldtagen första gången som 13-åring och övergreppen skedde under flera år. Stefan Adolfsson försåg också barnet med narkotika och pengar. Det har varit fråga om 40 000 kr, 20 000 kr och 9 000 kr. Hon har fått pengar vid varje tillfälle. Det har varit fråga om 40 000 kr, 20 000 kr och 9 000 kr. Hon och Stefan Adolfsson har oftast diskuterat pengar innan dom sexuella övergreppen utfördes.

Share Öppna i ny flik

Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att göra en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott

2017-11-09

 Enligt nationella och internationella rapporter har utsatthet, hot och hat mot judar i Sverige under den senaste tiden ökat. Nu får Brottsförebyggande Rådet, Brå, i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet.

Share Öppna i ny flik

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet inför valet

2017-11-09

 Regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera politiskt motiverad brottslighet. Myndigheterna ska särskilt redogöra för insatser och åtgärder som vidtas inför valrörelsen 2018.

Share Öppna i ny flik

Jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna

2017-11-09

 Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som innebär att möjligheterna för en anvisningskommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Syftet med förslaget är att åstadkomma en jämnare fördelning av de ensamkommande barnen mellan kommunerna.

Share Öppna i ny flik

HD bedömer om ett narkotikabrott ska betraktas som grovt eller synnerligen grovt

2017-11-09

 Rebar Muhammed åtalades för att under fyra veckor i juli 2016 ha hanterat cirka 1 kg kokain och drygt 7 hg cannabis samt ha förmått tre andra personer att förvara och överlåta narkotika. Rinkeby-grillen i en Stockholmsförort hade använts vid narkotikaförsäljningen.

Share Öppna i ny flik

Hur ska ordinarie domare rekryteras i framtiden?

2017-11-09

 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot Domarrekryteringsutredningens betänkande Rekrytering av framtidens domare. Med förslagen vill utredningen säkerställa att alla domstolar i hela Sverige också i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de skickligaste och mest lämpade juristerna.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för grova bedrägerier mot SBAB

2017-11-08

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål som rör ett antal grova bedrägerier begångna mot det statliga bolåneinstitutet SBAB. Där Mesut Gavgacioglu, Robertino Dabrowski, Joakim Eriksson, Tony Eriksson Senatore, Elisabet Jurewicz samt Johan Kolompar, PAUL Bahnan döms till ansvar, varav sex får fängelsestraff på ett år eller mer. Johan Kolompar och Mesut Gavgacioglu som utpekats som huvudmän får tre och ett halvt års fängelse vardera.

Share Öppna i ny flik

Ibraheem Badra som misstänks för skott mot polisman - Släpps hur häktet

2017-11-08

 Häktningen av Ibraheem Badra som varit häktad för försök till mord efter skottlossning mot en polismans bostad i Västerås den 28 oktober har hävts. Någon ny häktningsförhandling kommer därmed inte att äga rum vid Västmanlands tingsrätt den 8 november.

Share Öppna i ny flik

HD bedömer ett människosmugglingsbrott som ringa

2017-11-08

 Kerevan Abdi hjälpte två utlänningar att olovligen komma in i landet vid Lernacken i Malmö. Mannen åtalades för människosmugglingsbrott av normalgraden. Åtalet bifölls i underinstanserna och Kerevan Abdi dömdes till tre månaders fängelse. Högsta domstolen bedömer nu gärningen som ringa brott och bestämmer påföljden till dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Skärpta regler mot handel med hyreskontrakt och oskäliga andrahandshyror

2017-11-07

 Biträdande justitieminister Heléne Fritzon har i dag tagit emot betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning. Utredaren, hovrättsrådet Jan Josefsson, lämnade förslag som ska motverka handel med hyreskontrakt och uttag av oskäliga andrahandshyror samt hindra otillåten andrahandsuthyrning.