Fällande dom mot Muhammad Hussaini som knivhögg polis

2018-03-29

Tingsrätten har funnit utrett att Muhammad Hussaini hade uppsåt att försöka döda polismannen och han fälls därför till ansvar för försök till mord. Polismannen har tillerkänts ersättning för kränkning med 100 000 kr.

Muhammad Hussaini döms även för två fall av misshandel som begicks på en gymnasieskola några dagar före mordförsöket på Medborgarplatsen.

Tingsrätten har bestämt påföljden till fängelse i fem år och Muhammad Hussaini utvisas från Sverige med förbud att återvända hit.

 

B 11081-17