Fällande dom i målet om mord på en hemlös på hundrastgården vid Möllevångstorget

2018-06-15

På kvällen den 28 maj 2017 lämnade den hemlöse hundrastgården vid Möllevångstorget och föll ihop, svårt knivskuren, utanför Vegan bar. Mannen dog till följd av en skada i ryggen. På offrets ena hand och på hans byxor påträffades en 37-årig mans DNA. När 37-åringen greps av polis dagen därpå hittades en kniv, som visade sig ha såväl offrets som 37-åringens DNA.

37-åringen har mot sitt nekande dömts för mordet. Det finns visserligen inte något enskilt bevis som omedelbart binder honom vid brottet, men väl ett flertal enskilda bevis som vid en helhetsbedömning visar att 37-åringen är gärningsmannen, säger rådmannen Anna Täcklind.

Av DNA-spår från 37-åringen på offret samt genom telefonpositioneringar har det kunnat fastställas att 37-åringen befunnit sig vid hundrastgården vid tiden för mordet. Detta sammantaget med att DNA-spår från offret säkrats på kniven visar, enligt tingsrättens mening, att 37-åringen är gärningsmannen. Gärningen har bedömts som mord. Han döms även för andra brott, bl.a. sexuellt ofredande och olaga hot.

En inhämtad rättspsykiatrisk utredning utvisar att 37-åringen varken vid tidpunkten för gärningarna eller vid undersökningstillfället led av någon allvarlig psykisk störning. Mannen har därför dömts till fängelse. Tingsrätten har ansett att det funnits skäl att döma ut ett något lägre fängelsestraff för att ta hänsyn till en dom som meddelats mot honom i tiden efter mordet.

37-åringen har därför dömts till fängelse 13 år och 10 månader. Han ska även utvisas ur landet för all framtid samt betala skadestånd till offrets föräldrar.   

Senast ändrad: 2018-06-15