En man döms för mordet i Andersbergs centrum

2020-02-27

Tingsrätten har funnit det styrkt att det är den man som har stått åtalad i målet som är gärningsman och han döms därför för mord. Tingsrätten har funnit att bevisningen mot den tilltalade har varit övertygande. När han greps hade han blod i ansiktet som visade sig vara från offret. I den tilltalades bostad fanns bland annat den jacka som kan ses på övervakningsfilm från butiken. Jackan hade blod från offret. I bostaden påträffades en kniv med offrets blod på. Det har funnits flera vittnen i butiken i anslutning till gärningen och de har känt igen den tilltalade som gärningsman.

- Den tilltalades version om en annan gärningsman och ytterligare en person är enligt tingsrättens bedömning en efterhandskonstruktion. Tingsrätten har funnit att den tilltalade ska dömas för mord. Påföljden har, utifrån då rådande praxis bestämts till ett tidsbestämt straff, 15 år, säger rättens ordförande Anita Wallin Wiberg, lagman.

Mannen döms även för tre fall av hot mot tjänsteman, ett fall av olaga hot, ett fall av misshandel och ett fall av försök till stöld och frias för ett fall av olaga hot och ett fall av stöld.

Mannen bedöms inte lida av någon allvarlig psykisk störning och därmed kan han dömas till fängelse.

Straffet för mord och de andra brotten har bestämts till fängelse i 15 år. Mannen ska stanna kvar i häkte till dess domen har vunnit laga kraft.

Mannen ska också betala skadestånd till mordoffrets föräldrar, sambo och dotter med sammanlagt 246 000 kr.

Rätten var enig.