En högskola ska betala tillbaka del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen

2018-04-17

?Studenten menade att det hade uppkommit ett civilrättsligt avtal mellan henne och högskolan. Enligt henne hade högskolan brutit mot avtalet genom att det funnits brister i utbildningens kvalitet. Högskolan var därför, enligt henne, skyldig att betala tillbaka studieavgiften.

Högskolan motsatte sig kravet, eftersom den ansåg att det inte går att tillämpa civilrättsliga regler.

Högsta domstolen konstaterar att vissa delar av förhållandet mellan en högskola och en student styrs av offentligrättsliga regler. När det däremot gäller högskolans ansvar för utbildningens kvalitet finner domstolen att det mellan studenten och högskolan har funnits ett avtal. Vidare anser domstolen att det, bl.a. med hänvisning till Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningen, är bevisat att det har funnits betydande kvalitetsbrister i utbildningsprogrammet.

Eftersom utbildningen inte hade hållit den kvalitetsnivå som studenten haft fog att förvänta sig, har hon rätt att få tillbaka två tredjedelar av det betalda beloppet.

Bifogade filer: T 2196-17 Senast ändrad: 2018-04-17