En berättelse om mål och människor

2021-03-03

- Kammarrätten dömer bland annat i frågor om skatt, offentlighet och sekretess, arbetsskydd och migration. Många av de mål som vi hanterade hade en direkt koppling till årets stora samhällsfrågor, däribland riskkapitalmål och mål enligt lagen om elektronisk kommunikation, där kammarrätten är högsta instans. Migrationsöverdomstolen avgjorde 25 prejudikat under året, domar som skapar praxis och blir vägledande, säger tf kammarrättspresidenten Mari Andersson.

Verksamhetsberättelsen har till uppgift att till de som är intresserade av Sveriges största kammarrätt och Migrationsöverdomstol ge en bild av den sammanhållna kedja av funktioner som gör att domstolen uppfyller sitt huvuduppdrag: att lösa tvister mellan enskilda och det allmänna.

Du kan bland annat läsa om domstolsvärdarna, det vill säga de medarbetare som ansvarar för service och säkerhet, om vad en kammarrättsdom har för juridisk betydelse samt om domstolens arbete med rekrytering. Det finns också en intervju med Thomas Rolén som i oktober, efter tolv år som president, lämnade domstolen för att bli generaldirektör vid Domstolsverket.

- 2020 är som vi alla vet ett år som stor del präglades av coronapandemin. Det innebar stora anpassningar av hur domstolen arbetar, inte minst när det gäller digitalisering och mobilt arbete. Vi kan nu i efterhand konstatera att pandemin inte påverkade våra leveranser. Det är ett mycket gott betyg åt vår verksamhet, säger Mari Andersson.