Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dubbelmordet i Vallentuna

2021-03-12

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om dubbelmord i Vallentuna i januari 2020. Hovrätten dömer en av de tilltalade för båda morden till livstids fängelse. Hovrätten frikänner den andre tilltalade från åtalet för mord, men dömer honom för rån till fyra års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

2021-03-12

 Två män som varit verksamma i Portugal och Spanien har dömts för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling innefattande transport av 388 kg cannabis från Spanien till Sverige. Påföljden har bestämts till fängelse i sju år och tio månader respektive sex år och tio månader.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-03-11

 Remissvar avseende promemorian Hållbarhetskriterier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Share Öppna i ny flik

Man häktad misstänkt för våldtäkt

2021-03-11

 Tingsrätten har idag häktat en man som i media benämnts som en jurist som tidigare arbetat inom rättsväsendet med flera uppmärksammade mål. Han är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt den 24 - 25 december 2020. Åklagaren ska väcka åtal senast den 25 mars 2021 kl. 11.00. Förhandlingen har på grund av förundersökningssekretess hållits inom stängda dörrar. Det innebär att det endast är åklagarens häktningsframställan och tingsrättens beslut som är offentliga. För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till: uppsala.tingsratt.e4@dom.se

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i uppmärksammat mål angående misstanke om våldtäkt i Uppsala den 24-25 december 2020

2021-03-11

 Uppsala tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling torsdagen den 11 mars 2021 kl. 13.30 i tingsrättens lokaler.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-03-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-03-11

 Regeringen har 11 mars 2021 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2021-03-10

 Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning.

Share Öppna i ny flik

Åhörarplatser till förhandlingen

2021-03-10

 Huvudförhandlingen i det större narkotikamålet påbörjas den 11 mars i säkerhetssalen i Attunda tingsrätt. Utöver de föranmälda åhörarplatserna för anhöriga och journalister kommer det finnas ett fåtal åhörarplatser för allmänheten. För dessa platser gäller först till kvarn-principen. Observera att antalet platser för allmänheten kommer att vara begränsade. Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att komma i god tid. Förhandlingen påbörjas kl. 9.00 samtliga dagar. Säkerhetskontrollen på Attunda tingsrätt öppnar ungefär 30 minuter innan förhandlingen ...

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-03-10

 Remissvar avseende promemorian Förarbevis för vattenskoter - kompletterande förslag