Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

29-åring och 25-åring fortsatt häktade

2018-12-27

 Åklagaren har väckt åtal mot två män, 29 och 25 år gamla, för mord. Enligt åtalet har männen den 14 april 2018 dödat en man i Kristianstad. Åtal har också väckts mot en nittonårig kvinna för skyddande av brottsling. Enligt åtalet har kvinnan efter mordet undanröjt handlingar och på så sätt motverkat att mordet skulle uppdagas.

Share Öppna i ny flik

Presskonferens när dom i Huskvarnamålet meddelas

2018-12-27

 Fredag 28 december kl 14,00 meddelar tingsrätten dom i målet där en 16 åring stått åtalad och det förts bevistalan mot en 14 åring, för mord alternativt synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, i Huskvarna. I samband med att dom meddelas kommer Tord Edlund, som varit ordförande vid huvudförhandlingen att hålla presskonferens. Presskonferensen kommer att hållas i...

Share Öppna i ny flik

Terroriståtal i Solna tingsrätt

2018-12-27

 Idag har åklagaren väckt åtal mot sex personer vid Solna tingsrätt rörande förberedelse till terroristbrott och brott mot finansieringslagen. Rättegången börjar den 7 januari 2019.

Share Öppna i ny flik

Aktion vid en minkfarm

2018-12-27

 Fyra personer döms för egenmäktigt förfarande till dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har mottagit ett överklagande från den man som i media benämns som ”kulturprofilen”

2018-12-27

 Högsta domstolen har i dag mottagit ett överklagande från den man som i media benämns som ”kulturprofilen”. Mannen har av Svea hovrätt dömts för två fall av våldtäkt till fängelse i två år och sex månader. Mål-säganden har tillerkänts skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Upphandlingsfel som föranledde att upphandlingen gjordes om gav inte rätt till skadestånd

2018-12-27

 När en upphandling överprövades i förvaltningsdomstol, beslutades att upphandlingen skulle göras om. Högsta domstolen har nu prövat om ett företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra, har rätt till skadestånd för sina kostnader för att upprätta anbud och för sina kostnader för att föra talan mot det första upphandlingsbeslutet. Företaget har inte ansetts ha rätt...

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om punktskatt

2018-12-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort två mål om förhandsbesked som gäller frågan om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en enda vara vid tillämpningen av bestämmelserna om kemikalieskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2018-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om uttag av obetalda semesterdagar ska jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2018-12-21

 Ansökan om rättsprövning; ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut två rörledningar för transport av naturgas på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön.

Share Öppna i ny flik

Kravet på deltagande vid genomförande av en sexuell handling

2018-12-21

 En man hade åtalats för försök till sexuellt övergrepp mot barn för att han hade försökt förmå målsäganden att onanera i ensamhet, filma detta och sedan skicka videosekvensen till honom. Högsta domstolen har funnit att ordalydelsen av straffbestämmelsen förutsätter att gärningsmannen på något sätt deltar under den delen av händelseförloppet som kvalificerar handlingen som sexuell. Åtalet har...