Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har mottagit ett överklagande från den man som i media benämns som ”kulturprofilen”

2018-12-27

 Högsta domstolen har i dag mottagit ett överklagande från den man som i media benämns som ”kulturprofilen”. Mannen har av Svea hovrätt dömts för två fall av våldtäkt till fängelse i två år och sex månader. Mål-säganden har tillerkänts skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Upphandlingsfel som föranledde att upphandlingen gjordes om gav inte rätt till skadestånd

2018-12-27

 När en upphandling överprövades i förvaltningsdomstol, beslutades att upphandlingen skulle göras om. Högsta domstolen har nu prövat om ett företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra, har rätt till skadestånd för sina kostnader för att upprätta anbud och för sina kostnader för att föra talan mot det första upphandlingsbeslutet. Företaget har inte ansetts ha rätt...

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om punktskatt

2018-12-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort två mål om förhandsbesked som gäller frågan om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en enda vara vid tillämpningen av bestämmelserna om kemikalieskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2018-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om uttag av obetalda semesterdagar ska jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2018-12-21

 Ansökan om rättsprövning; ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut två rörledningar för transport av naturgas på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön.

Share Öppna i ny flik

Kravet på deltagande vid genomförande av en sexuell handling

2018-12-21

 En man hade åtalats för försök till sexuellt övergrepp mot barn för att han hade försökt förmå målsäganden att onanera i ensamhet, filma detta och sedan skicka videosekvensen till honom. Högsta domstolen har funnit att ordalydelsen av straffbestämmelsen förutsätter att gärningsmannen på något sätt deltar under den delen av händelseförloppet som kvalificerar handlingen som sexuell. Åtalet har...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar mål om sexuellt ofredande

2018-12-21

 En man har tagit med sin hand på en kvinnas lår. Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall kan en sådan handling vara straffbar som sexuellt ofredande. Högsta domstolen har i detta fall funnit att handlingen inte utgjorde ett sexuellt ofredande.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-12-21

 Regeringen har 20 december 2018

Share Öppna i ny flik

Grov våldtäkt mot barn

2018-12-21

 Halmstads tingsrätt har idag dömt en 45-årig man från Halmstad för grov våldtäkt mot barn vid två tillfällen och barnpornografibrott till fängelse fem år.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner från åtal för flera fall av sexuellt ofredande

2018-12-21

 I en dom som meddelats i dag frikänner hovrätten en man som varit åtalad för sexuellt ofredande riktat mot nio målsägande, som alla varit inskrivna vid den trafikskola som mannen drev i Falköping. Skaraborgs tingsrätt hade dessförinnan dömt mannen för vissa av de åtalade gärningarna och frikänt honom från andra. Åklagaren, målsägandena och den åtalade mannen överklagade tingsrättens dom till...