Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Judgement concerning the rights to Entombed’s catalogue

2018-11-15

 The Patent and Market Court has today delivered its judgement in a case concerning the exploitation of the Swedish death metal-band Entombed’s catalogue

Share Öppna i ny flik

Dom om rättigheter till Entombeds katalog

2018-11-15

 Patent- och marknadsdomstolen har idag meddelat en dom i en tvist om exploateringen av death metal-bandet Entombeds album.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i ett omfattande mål rörande grova bedrägerier inom hemtjänsten

2018-11-15

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om grova bedrägerier som begåtts inom ramen för verksamheten i ett privat hemtjänstföretag under åren 2012-2013. Bedrägeribrotten har riktats mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen och har lett till ett sammanlagt brottsutbyte om ca 5 miljoner kr. Rättegången i hovrätten har omfattat åtal mot 24 personer och har pågått under 7 månader. I...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-11-14

 Betydelsen av svenska konventionsåtaganden vid familjeåterförening.

Share Öppna i ny flik

Skillnaden mellan hovrätt och tingsrätt - nytt blogginlägg

2018-11-13

 Gunilla Carle de Verdier har arbetat som domare i hovrätten för Västra Sverige och är numera domare hos oss på Södertörns tingsrätt sedan 2016.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel

2018-11-13

 En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av ett visst ämne.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i hovrätten gällande åtalet mot den person som i media nämns som ”kulturprofilen” har idag inletts

2018-11-12

 Förhandlingen är planerad till tre dagar den 12 , 13 och 14 november 2018. Vid förhandlingens början har rätten beslutat att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar (förutom när yrkandena framställs dag 1 och när personalia redovisas dag 3).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en domstolsassistent

2018-11-12

 Hovrätten söker en domstolsassistent. Läs annonsen här .

Share Öppna i ny flik

Norsk legitimation som läkare respektive tandläkare erkänns inte i Sverige med hänvisning till unionsrättens företräde

2018-11-12

 En läkare och en tandläkare med norska legitimationer och utbildning från Polen nekas legitimation i Sverige. Personerna har hänvisat till patientsäkerhetsförordningen som innebär att de nordiska länderna ska erkänna varandras legitimationer. Kammarrätten i Stockholm konstaterar dock att ett automatiskt erkännande enligt förordningen strider mot unionsrätten.

Share Öppna i ny flik

Företagshemligheter

2018-11-09

 Tingsrätten har i dag den 9 november 2018 meddelat dom i ett tvistemål angående påstått intrång i företagshemligheter.