Dom i tryckfrihetsmål om konfiskering

2018-05-02

Vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017 i Göteborg bar flera demonstranter plakat med fotografi och namn på olika personer med texten "FÖRBRYTARE!" i rött. En journalist ansökte om att tingsrätten med stöd av tryckfrihetsförordningen skulle konfiskera plakatet med hans fotografi och namn. Han grundade sin ansökan på ett påstående om att tryckfrihetsbrottet förtal hade begåtts mot honom.

En jury har medverkat vid huvudförhandlingen. Juryn har bedömt att bilden tillsammans med texten är brottslig som förtal. Tingsrätten har kommit till samma slutsats, men ansett att tryckfrihetsbrott inte föreligger. Enligt tingsrätten är det inte bevisat att plakatet är en tryckt skrift, vilket krävs för att tryckfrihetsförordningen ska vara tillämplig. Journalistens ansökan om konfiskering har därför avslagits.

Senast ändrad: 2018-05-02