Dom i målet om bussolyckan utanför Sveg

2019-11-28

Den 2 april 2017 körde en buss med 59 personer av vägen på E45 söder om Sveg. I bussen färdades huvudsakligen barn från Skene som var på väg för att åka skidor. Bussen välte, tre personer avled och 36 personer skadades.

Hovrätten anser på samma sätt som tingsrätten att utredningen visar att det inte var något fel på bussen eller vägen som orsakade att bussen körde av vägen.

Åklagaren har gjort gällande att chauffören orsakade olyckan genom oaktsamhet, och att denna oaktsamhet bestått i att chauffören till följd av trötthet eller sömnighet haft nedsatt koncentration och vaksamhet. Hovrätten kommer fram till att åklagaren inte har visat att chauffören varit trött eller sömnig och ogillar därför åtalet.

Vid denna bedömning har hovrätten beaktat bl.a. att den genomförda trötthetsanalysen grundats på uppgifter som delvis inte överensstämmer med verkliga förhållanden och att analysen haft tämligen allmänna utgångspunkter. Därtill har chauffören följt lagstiftningen om kör- och vilotider och ingen av de hörda personerna har iakttagit några tecken på trötthet eller sömnighet hos chauffören.