Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i målet gällande mord på Ulvön

2018-06-20

 Uddevalla tingsrätt har i dag dömt en 30-årig man för mord, omfattande brott mot griftefriden, samt mordbrand till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Förlikning stadfäst av hovrätten i HQ-målet

2018-06-19

 Frågan i Svea hovrätt har gällt om en förlikning i det s.k. HQ-tvistemålet ska stadfästas (bekräftas i en dom) eller om rättegången ska få fortsätta i hovrätten. Hovrätten har i dag stadfäst förlikningen. Det innebär att rättegången är avslutad i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2018-06-19

 Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2018-06-19

 Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultatet i bolaget såväl skatterättsligt som civilrättsligt ska tillfalla köparen har frångåtts vid beskattningen eftersom skattskyldigheten bara kan överföras om det finns stöd i lag samt fördelningen av resultatet framstått som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-06-19

 Den s.k. utomståenderegeln vid beskattningen av delägare i fåmansföretag har inte ansetts tillämplig när utomstående som äger mindre än tio procent av andelarna i bolaget under flera år har mottagit mer än trettio procent av utdelade belopp.

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande avseende allmänna råd om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel, enligt drivmedelslagen och föreskrifter

2018-06-19

 Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande över allmänna råd om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel, enligt drivmedelslagen och föreskrifter.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens fällande dom för den man som knivhögg en polis på Medborgarplatsen i augusti 2017, men höjer polismannens skadestånd

2018-06-19

 I augusti 2017 knivhöggs en polis i nacken på Medborgarplatsen. Han fick allvarliga skador, men inte livshotande. En afgansk man erkände gärningen, men hävdade i rättegången att han inte hade avsikt att döda polisen, utan endast att skada honom.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar sitt ställningstagande i HQ-målet i dag kl. 14:00

2018-06-19

 Hovrätten kommer att meddela sitt ställningstagande i det s.k. HQ-målet i dag kl. 14:00. Ett nytt pressmeddelande kommer då att publiceras. Det kommer där att framgå hur ställningstagandet kan beställas.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord, mordförsök och olaga hot i Vetlanda.

2018-06-18

 Man döms för mord, mordförsök och olaga hot i Vetlanda.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2018-06-18

 En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen personlig assistans och assistansersättning.