Dom i mål om rättsprövning

2019-12-11

Ett bolag hade hos regeringen överklagat beslut i fråga om förbud mot att bedriva vindkraftsverksamhet i närheten av Kabusa skjutfält i Ystads kommun, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.