Dom i mål om rättsprövning

2018-09-14

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ett beslut av regeringen om strandskydd. Ägarna till en fastighet på Kalvön i Värmdö kommun hade begärt att ett utvidgat strandskydd om 300 meter från strandlinjen skulle upphävas. Länsstyrelsen och efter överklagande regeringen avslog deras begäran. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens avslagsbeslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 1765-18 Senast ändrad: 2018-09-14