Dom i mål om rättsprövning

2018-04-30

Rättsprövning ang. strandskydd för Östhammars kommun avseende fastigheten Stora Höglycke 1:1 m.fl.