Dom i mål om rättsprövning

2017-12-19

Fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga-Barkarby, i Stockholms kommun, Stockholms län.